Podpisanie umów w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020, PROW 2014-2020 i PO Rybactwo i Morze 2014-2020