Gala samorządu województwa

  • Surówka (XLI sesja V kadencji sejmiku wojewodztwa warmińsko-mazurskiego)

  • Surówka (Gala samorządu terytorialnego – zapis transmisji na żywo)

  • WIDEO (MP4)
  • Gustaw Marek Brzezin – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego

  • Jarosław Kalinowski – poseł do Parlamentu Europejskiego

  • Bogdan Meina – dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego

  • Michał Opieczyński – dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego

  • Waldemar Buszan – dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego

  • Zdjęcia (sesja sejmiku)

  • Zdjęcia (gala)