Miesięczne archiwum: Październik, 2018

Konferencja „Przemysł drzewno-meblarski na Warmii i Mazurach”

Surówka WIDEO (MP4) Gustaw Marek Brzezin – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego WIDEO (MP4) AUDIO (MP3) Jan Szynaka – Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli WIDEO (MP4) AUDIO (MP3) Andrzej Zając – Prezes Allcomp Polska WIDEO (MP4) AUDIO (MP3) Tomasz Wiktorski – Menedżer Programu Polskie Meble, Polski Fundusz Rozwoju WIDEO (MP4) AUDIO (MP3) Zdjęcia ZDJĘCIE 1 (JPG) …

Podsumowanie XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

Surówka WIDEO (MP4) Gustaw Marek Brzezin – marszałek województwa WM WIDEO (MP4) AUDIO (MP3) Wiesława Przybysz – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej WIDEO (MP4) AUDIO (MP3) Zdjęcia ZDJĘCIE 1 (JPG) ZDJĘCIE 2 (JPG) ZDJĘCIE 3 (JPG) ZDJĘCIE 4 (JPG) ZDJĘCIE 5 (JPG) ZDJĘCIE 6 (JPG) ZDJĘCIE 7 (JPG) ZDJĘCIE 8 (JPG) ZDJĘCIE 9 (JPG) ZDJĘCIE …

Gala „Produkt Warmia Mazury”

Surówka WIDEO (MP4) Wioletta Śląska-Zyśk – wicemarszałek województwa WM WIDEO (MP4) AUDIO (MP3) Paweł Matracki – fryzjer, A.P. Matraccy s.c. WIDEO (MP4) AUDIO (MP3) Zdjęcia ZDJĘCIE 1 (JPG) ZDJĘCIE 2 (JPG) ZDJĘCIE 3 (JPG) ZDJĘCIE 4 (JPG) ZDJĘCIE 5 (JPG) ZDJĘCIE 6 (JPG) ZDJĘCIE 7 (JPG) ZDJĘCIE 8 (JPG) ZDJĘCIE 9 (JPG) ZDJĘCIE 10 (JPG)

Podpisanie umów RPO oraz PROW

Surówka WIDEO (MP4) Gustaw Marek Brzezin – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego WIDEO (MP4) AUDIO (MP3) Wojciech Stępniak – burmistrz Białej Piskiej WIDEO (MP4) AUDIO (MP3) Tadeusz Zbigniew Sobierajski – burmistrz Morąga WIDEO (MP4) AUDIO (MP3) Zdjęcia ZDJĘCIE 1 (JPG) ZDJĘCIE 2 (JPG) ZDJĘCIE 3 (JPG) ZDJĘCIE 4 (JPG) ZDJĘCIE 5 (JPG) ZDJĘCIE 6 (JPG) ZDJĘCIE 7 …

Konferencja „Otwarci na Skandynawię” w Elblągu

Surówka WIDEO (MP4) Zbigniew Ciechomski – Zarząd warmińsko-mazurskiej agencji rozwoju regionalnego w Olsztynie WIDEO (MP4) AUDIO (MP3) Zygmunt Kiersz – Dyrektor gabinetu marszałka województwa warmińsko-mazurskiego WIDEO (MP4) AUDIO (MP3) Michał Urbankowski – Dyrektor sprzedaży na rynku szwedzkim, Unibep S.A. WIDEO (MP4) AUDIO (MP3) Piotr Pietras – Inżynier sprzedaży, F-Secure WIDEO (MP4) AUDIO (MP3) Zdjęcia ZDJĘCIE …

Gala „Żagle Warmii i Mazur”

Surówka WIDEO (MP4) Gustaw Marek Brzezin – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego WIDEO (MP4) AUDIO (MP3) Mariusz Piskuła – dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, Polska Akademia Nauk w Olsztynie WIDEO (MP4) AUDIO (MP3) Michał Bartoszewicz – wydawca magazynu Made In Warmia&Mazury WIDEO (MP4) AUDIO (MP3) Zdjęcia ZDJĘCIE 1 (JPG) ZDJĘCIE 2 (JPG) ZDJĘCIE 3 (JPG) …

Odnowienie siedziby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

Surówka WIDEO (MP4) Gustaw Marek Brzezin – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego WIDEO (MP4) AUDIO (MP3) Andrzej Marcinkiewicz – dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie WIDEO (MP4) AUDIO (MP3) Zdjęcia ZDJĘCIE 1 (JPG) ZDJĘCIE 2 (JPG) ZDJĘCIE 3 (JPG) ZDJĘCIE 4 (JPG) ZDJĘCIE 5 (JPG) ZDJĘCIE 6 (JPG) ZDJĘCIE 7 (JPG) ZDJĘCIE 8 (JPG) ZDJĘCIE 9 (JPG)

Finał WAMA Film Festival

Surówka WIDEO (MP4) Gustaw Marek Brzezin – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego WIDEO (MP4) AUDIO (MP3) Marcin „Kot” Bastkowski – dyrektor WAMA Film Festival WIDEO (MP4) AUDIO (MP3) Zdjęcia ZDJĘCIE 1 (JPG) ZDJĘCIE 2 (JPG) ZDJĘCIE 3 (JPG) ZDJĘCIE 4 (JPG) ZDJĘCIE 5 (JPG) ZDJĘCIE 6 (JPG)

Inauguracja Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Kariery

Surówka WIDEO (MP4) Gustaw Marek Brzezin – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego WIDEO (MP4) AUDIO (MP3) Bożena Piątek – Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie WIDEO (MP4) AUDIO (MP3) Paulina Mazur – członek zarządu do spraw komunikacji i marketingu, Bigram WIDEO (MP4) AUDIO (MP3) Zdjęcia ZDJĘCIE 1 (JPG) ZDJĘCIE 2 …

Gala samorządu województwa

Surówka (XLI sesja V kadencji sejmiku wojewodztwa warmińsko-mazurskiego) WIDEO (MP4) Surówka (Gala samorządu terytorialnego – zapis transmisji na żywo) WIDEO (MP4) Gustaw Marek Brzezin – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego WIDEO (MP4) AUDIO (MP3) Jarosław Kalinowski – poseł do Parlamentu Europejskiego WIDEO (MP4) AUDIO (MP3) Bogdan Meina – dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego WIDEO (MP4) AUDIO …