Uroczystość nadania SP w Lipowinie imienia patrona szkoły Wincentego Witosa