Konferencja marszałka województwa w-m w sprawie realizacji RPO 2014-2020