Otwarcie Manufaktury Zawodów Dawnych w Nowym Mieście Lubawskim